loopbaanbegeleiding

Het aanbod van gekwalificeerde ICT-consultants daalt terwijl de vraag stijgt. Om hier een oplossing voor te bieden moeten wij beginnen bij de bron. Waar vinden we ze?

Doelstelling is om samen met afgestudeerden met specialisatie ICT een individueel loopbaantraject uit te werken dat voldoet aan zijn specifieke noden en verwachtingen en waarbij de schoolverlater centraal staat.

Door begeleiden, ondersteunen en opleiden van junior consultants en afgestudeerden kunnen deze na een periode van 1 à 3 jaar doorgroeien naar een kwalitatief hoger niveau. Het Aditos loopbaanproject wil hier een voortrekkersrol spelen.