ICT-audit & after care

Hooggekwalificeerde consultants kunnen ingeschakeld worden voor ICT-audits. Op vraag van de klant geeft de consultant een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de betrouwbaarheid, de beveiliging, de integriteit, de effectiviteit en de efficiëntie van geautomatiseerde informatiesystemen.

 

Dit heeft zowel betrekking op operationele systemen als op systemen in ontwikkeling en zij omvat zowel de ontwikkeling, de implementatie, het onderhoud als het beheer van de geautomatiseerde informatiesystemen.

Hierbij zullen we gebruikmaken van methodologieën zoals COBIT en ITIL.