Erkenning privaat bureau voor arbeidsbemiddeling

De aanvraag voor erkenning als privaat bureau voor arbeidsbemiddeling werd door de adviescommissie positief geadviseerd.

De erkenning werd voor onbepaalde duur toegekend onder het nr. VG. 1632/B